Publicaties

Antizionisme, het nieuwe antisemitisme?

We horen het steeds vaker: “Ik heb niets tegen joden, ik ben geen antisemiet. Ik ben tegen de zionisten. Een zionist is een racist. Zelfs de Verenigde Naties onderstrepen het.

Op 10 november 1975, exact 37 jaar na de Reichskristallnacht (waarin Duitsers 400 joden vermoordden en minstens 10.000 joodse gebouwen verwoestten) bracht de toenmalige Sovjet-unie samen met 22 Arabische landen Resolutie 3379 'Zionisme is Racisme' in stemming tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Gesteund door 49 landen werd deze resolutie aangenomen. In 1991, net na de val van het IJzeren Gordijn, werd door 88 landen -waaronder de gehele westerse wereld én Rusland(!)- middels Resolutie 46/86 aangedrongen de ‘Zionisme is Racisme’-resolutie te herroepen. 111 landen stemden in en Resolutie 3379 werd officieel teniet gedaan.

Lees meer

Israel en de nederzettingen
Of: Waarom een Arabisch dorp "dorp" wordt genoemd

De Balfour-verklaring van 1917 kende het volk van Israel een half procent van het complete Midden-Oosten toe. De totstandkoming van Jordanië haalde daar 74% vanaf. Adviesresolutie 181 (VN Opdelingsplan van 1947) welk voorschreef de resterende 26% te verdelen in een Arabische en een joodse natie haalde daar nog eens 22% aan de joden beloofd land af. Toch werd de resterende 4% (vier procent!) van het oorspronkelijk toegezegd stuk land door Israel geaccepteerd en door de Arabieren geweigerd. Toen in 1949 de rook van de Onafhankelijkheidsoorlog optrok, had Jordanië de provincies Judea en Samaria bezet en begon het gebied aan te duiden als "West Bank". Nadat Israel in de Zesdaagse Oorlog de Jordaniërs verdreef, drong Veiligheidsraadsresolutie 242 erop aan om te onderhandelen tot Israel verdedigbare grenzen zou hebben, nb. NIET om zich eenzijdig terug te trekken uit de veroverde gebieden.

Lees meer